top of page

PERLIT - NATURALNY MATERIAŁ IZOLACYJNY

Materiałem wyjściowym w produkcji perlitu jest szklanopodobny kamień wulkaniczny z wieloma zamkniętymi w nim mikroskopijnymi kropelkami wody. Produkt ten powstał w wyniku erupcji wulkanów w środowisku wodnym. Uwalniająca się para wodna została zamknięta w szybko zastygającej lawie (woda stanowi naturalny środek produkcyjny). Złoża surowca są samoodnawialne dzięki ciągłym wybuchom wulkanów. Proces wydobycia perlitu jest stosunkowo prosty i nie powoduje uszczerbku na środowisku naturalnym.

Dzięki energooszczędnemu procesowi termicznemu ten ziarnisty kamień staje się plastyczny i płynny (szkło dmuchane), a odparowująca w tym czasie z niego woda powoduje spienienie, zwiększając jego objętość. Gdy para wodna ulatnia się, powstają liczne pory powietrzne. W odpowiednio przeprowadzonym procesie chłodzenia ta porowata masa szklana zastyga (struktura wewnętrzna i powierzchniowa). W czasie trwania tego procesu, jak również częściowo w procesach poprodukcyjnych, ukształtowują się właściwości końcowe produktu (twardość, struktura wewnętrzna, właściwości higroskopijne, wytrzymałość itp.).

 

Ten wysokospecjalistyczny proces ekspansyjny nazywany jest: Europerl®-proces. Jest to przyjazny dla środowiska, czysto fizyczny cykl. Stąd też w jego trakcie nie powstają żadne odpady i substancje szkodliwe, opary, włókna itd. 

rodzaje perlitu
thermo roof
rodzaje perlitu
zalety perlitu
bottom of page